Ukraine tuyên bố phá hủy hai xuồng tuần tra Nga

KALININGRAD REGION, RUSSIA - MARCH 22, 2019: A Raptor fast patrol boat involved in military exercises of a counter-sabotage unit at the Russian Baltic Fleet naval base. Vitaly Nevar/TASS Ðîññèÿ. Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü. Áûñòðîõîäíûé ïàòðóëüíûé êàòåð ïðîåêòà 03160 "Ðàïòîð" íà òðåíèðîâêå âîåííîñëóæàùèõ îòðÿäà ïðîòèâîäåéñòâèÿ äèâåðñèîííûì ñèëàì è ñðåäñòâàì Áàëòèéñêîé âîåííî-ìîðñêîé áàçû ÐÔ. Âèòàëèé Íåâàð/ÒÀÑÑ

Ukraine cho biết máy bay không người lái Bayraktar của nước này đã phá hủy hai tàu tuần tra lớp Raptor của Nga ở Biển Đen.

“Hai xuồng lớp Raptor của Nga đã bị phá hủy vào rạng sáng nay gần đảo Zmiinyi”, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine Valeriy Zaluzhniy đăng trên Telegram hôm 2/5. “Bayraktar đang tác chiến hiệu quả”.

Bộ Quốc phòng Ukraine cũng công bố cảnh quay từ trên không cho thấy một vụ nổ trên xuồng quân sự.

Phía Nga chưa phản hồi về thông tin.

UAV Bayraktar TB2 được Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất và cung cấp cho Ukraine. Mẫu UAV này có sải cánh 12 m, mang được 55 kg vũ khí và có khả năng hoạt động 27 giờ liên tục ở khoảng cách 300 km so với đài điều khiển.

Bayraktar TB2 được trang bị tên lửa dẫn đường bằng laser MAM-L với 4 loại đầu nổ có khối lượng tối đa 22 kg, được coi là mối đe dọa hàng đầu với xe tăng, thiết giáp trên chiến trường.

Xuồng tuần tra lớp Raptor có thể chở tối đa thủy thủ đoàn ba người và 20 binh sĩ. Chúng thường được trang bị súng máy và được sử dụng trong các hoạt động trinh sát hoặc đổ bộ.

Đảo Zmiinyi có diện tích khoảng 17 hecta, nằm trên Biển Đen, cách bờ biển Odessa khoảng 35 km. Trước chiến sự, Ukraine bố trí đơn vị đồn trú khoảng 100 lính biên phòng bảo vệ đảo.

Hồi tháng ba, Ukraine nói rằng đơn vị đóng tại đảo không chấp nhận buông súng khi tuần dương hạm Moskva áp sát đảo, nhưng Nga sau đó tung video cho thấy 82 binh sĩ trên đảo Zmiinyi đã đầu hàng và được đưa về Crimea. Nhóm binh sĩ bị bắt sau đó được trao trả cho Ukraine qua hoạt động trao đổi tù nhân. Lực lượng Nga kiểm soát đảo Zmiinyi đến nay.

Giới chức quốc phòng Ukraine tháng trước tuyên bố tuần dương hạm Moskva đã bị tên lửa diệt hạm Neptune của Ukraine đánh trúng. Tuy nhiên, Nga nói rằng hỏa hoạn làm nổ kho đạn trên tuần dương hạm, khiến một thủy thủ thiệt mạng.

Theo Reuters

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.